Keskusvaalilautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kuntaliiton yleiskirje 15/2018 vuoden 2019 eduskuntavaaleista ja europarlamenttivaaleista

TRE:6469/00.00.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntaliiton yleiskirjeessä 15/2018 (ilmestynyt 28.11.2018) selostetaan kuntien vaaliviranomaisten kokoonpanoon, valintaan ja tehtäviin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kirjeessä suositellaan vaalien ulkomainonta aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli eduskuntavaaleissa 27.3.2019 ja europarlamenttivaaleissa 8.5.2019. Ulkomainonnan järjestelyistä vastaa kaupungin kiinteistötoimi.

Päätösehdotus oli

Kuntaliiton yleiskirje 15/2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)