Keskusvaalilautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Oikeusministeriön kirje 1.10.2018 vuonna 2019 toimitettavista vaaleista

TRE:6469/00.00.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oikeusministeriö lähetti 1.10.2018 kunnille kirjeen koskien sunnuntaina 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja sekä kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitettavia europarlamenttivaaleja, joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Kirjeessä on lähdetty siitä olettamuksesta, että maakuntavaalit toimitettaisiin europarlamenttivaalien yhteydessä yhdistelmävaaleina. Kirjeen lähettämisen jälkeen on kuitenkin käynyt käytännössä selväksi, ettei maakuntavaaleja tulla järjestämään yhdistelmävaaleina europarlamenttivaalien kanssa.

Oikeusministeriön kirje sisältää tietoa vaalilakiin tehdyistä muutoksista sekä tarkempia ohjeita mm. äänestyspaikkojen määräämisestä ja niistä ilmoittamisesta. Kirjeen liitteenä on vaaleihin liittyviä eräitä määräaikoja.

Vaalilainsäädäntöä ei ole muutettu tammikuussa 2018 toimitetun presidentinvaalin jälkeen. Vuoden 2017 puolella hyväksytty, kirjeäänestystä koskeva vaalilain muutos tulee kuitenkin voimaan 1.11.2018 ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kevään 2019 eduskuntavaaleissa.

Päätösehdotus oli

Oikeusministeriön kirje 1.10.2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)