Keskusvaalilautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Väestörekisterikeskuksen kirje 28.11.2018 äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittamisesta

TRE:6469/00.00.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Väestörekisterikeskuksen kirje 28.11.2018 täydentää oikeusministeriön kirjettä 1.10.2018 ja antaa Väestörekisterikeskuksen ohjeet äänestyspaikkojen tietojen sekä keskusvaalilautakunnan yhteystietojen merkitsemisestä äänestyspaikkarekisteriin.

Päätösehdotus oli

Väestörekisterikeskuksen kirje 28.11.2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)