Keskusvaalilautakunta, kokous 24.4.2019

§ 40 Europarlamenttivaalien 2019 toimittamista, äänestysalueiden äänestyspaikkoja ja ennakkoäänestystä koskeva kuulutus

TRE:6469/00.00.02/2018

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 49 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden äänestysajoista sekä vaalipäivän äänestyksestä ja äänestysalueiden äänestyspaikoista. Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan tiedottaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista. Tiedottaminen on tehtävä sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset kuntalain mukaan saatetaan tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen 17.5.2010 § 274 mukaan kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Edelleen päätöksen mukaan kuntalaisten osallisuuteen liittyvissä virallisissa ilmoituksissa tulee käyttää monipuolisesti printtimediaa yksiköiden harkinnan mukaisesti.

Keskusvaalilautakunnan käytäntönä on ollut julkaista kuulutus Aamulehdessä ja Tamperelaisessa. Ajankohta on ollut vaalien suositeltua ulkomainonnan aloittamista (viikko ennen ennakkoäänestyksen alkua) edeltävä lauantai.

Päätösehdotus oli

Liitteenä oleva kuulutus hyväksytään julkaistavaksi virallisten ilmoituskanavien lisäksi Aamulehdessä ja Tamperelaisessa lauantaina 4.5.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)