Keskusvaalilautakunta, kokous 24.4.2019

§ 37 Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret

TRE:2486/00.00.02/2019

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta. Sama menettely koskee myös kirjeäänestyksen lähetekuoria. Eduskuntavaaleissa 2019 kyseinen määräaika oli 12.4.2019 kello 19:00.

Niistä äänestyksistä, jotka on jätettävä huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja kuorineen.

Tampereen keskusvaalilautakunnalle on postin välityksellä saapunut 15.4.2019 yksi kirjeäänestyksen lähetekuori, 17.4.2019 kaksi kirjeäänestyksen lähetekuorta, 18.4.2019 yhdeksäntoista kirjeäänestyksen lähetekuorta, 23.4.2019 yksi kirjeäänestyksen lähetekuori sekä 24.4.2019 kolme kirjeäänestyksen lähetekuorta.

Päätösehdotus oli

Jätetään vaalilain 63 § 1 momentin nojalla huomioon ottamatta yhteensä 26 kappaletta ennakkoäänestyksiä, koska kirjeäänestyksen lähetekuoret ovat saapuneet lainkohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusta ei saa erikseen tehdä päätöksestä, joka koskee:

- Vaalilain 4 luvun mukaisia ehdokasasettelun viranomaistehtäviä (Vaalilaki 45 §)

- Vaalilain 5 luvun mukaista ennakkoäänestystä (Vaalilaki 66 §)

- Vaalilain 6 luvun mukaista vaalipäivän äänestystä (Vaalilaki 83 §)