Keskusvaalilautakunta, kokous 24.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 41 Varavaltuutetun määrääminen Kansalliselle Kokoomukselle

TRE:1716/00.00.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Maggie Nurmisen luottamustoimi varavaltuutettuna todetaan päättyneeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston todettua 15.4.2019 varavaltuutettu Maggie Nurmisen varavaltuutetun luottamustoimet päättyneiksi on Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jäänyt vajaaksi.

Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain 93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.

Päätösehdotus oli

Markku Airaniemi määrätään Kansallisen Kokoomuksen 16. varavaltuutetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markku Airaniemi, valtuusto, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)