Keskusvaalilautakunta, kokous 26.8.2019

§ 66 Esitys keskusvaalilautakunnan vuoden 2020 talousarvioksi sekä vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaksi

TRE:5262/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaaleissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys sekä tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi vastaanottaa ja tarkastaa ehdokashakemukset, laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos.

Talousarviovuonna 2020 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja. Taloussuunnitelmakaudella toimitetaan vuonna 2021 kuntavaalit ja vuonna 2023 eduskuntavaalit. Vuonna 2022 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja.

Keskusvaalilautakunnan suurin yksittäinen menoerä koostuu henkilöstömenoista. Keskusvaalilautakunnan alaisuudessa vaalien järjestämiseen osallistuu noin 750 luottamushenkilöä sekä vaaleista riippuen noin 400 keskusvaalilautakunnan eripituisiksi ajanjaksoiksi palkkaamaa työntekijää.

Talousarvioesitys vuodelle 2020 sekä vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esitys keskusvaalilautakunnan talousarvioksi vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2023 hyväksytään. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousyksikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)