Keskusvaalilautakunta, kokous 26.8.2019

§ 64 Määräajan jälkeen saapunut lähetekuori

TRE:3601/00.00.02/2019

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta. Sama menettely koskee myös kirjeäänestyksen lähetekuoria. Europarlamenttivaaleissa 2019 kyseinen määräaika oli 24.5.2019 kello 19:00.

Niistä äänestyksistä, jotka on jätettävä huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja kuorineen.

Tampereen keskusvaalilautakunnalle on postin välityksellä saapunut 3.7.2019 yksi kirjeäänestyksen lähetekuori (liite 1).

Päätösehdotus oli

Jätetään vaalilain 63 § 1 momentin nojalla huomioon ottamatta yksi ennakkoäänestys, koska kirjeäänestyksen lähetekuori on saapunut lainkohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusta ei saa erikseen tehdä päätöksestä, joka koskee:

- Vaalilain 4 luvun mukaisia ehdokasasettelun viranomaistehtäviä (Vaalilaki 45 §)

- Vaalilain 5 luvun mukaista ennakkoäänestystä (Vaalilaki 66 §)

- Vaalilain 6 luvun mukaista vaalipäivän äänestystä (Vaalilaki 83 §)