Keskusvaalilautakunta, kokous 26.8.2019

§ 65 Oikeusministeriön päätös 13.6.2019 kunnille suoritettavasta kertakorvauksesta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

TRE:6469/00.00.02/2018

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 188 §:n 2 momentin mukaan muissa kuin kuntavaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta.

Oikeusministeriö on päätöksellään 13.6.2019 vahvistanut sekä eduskuntavaalien että europarlamenttivaalien osalta kunnalle suoritettavan kertakorvauksen määräksi 2,20 euroa jokaiselta lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta.

Kaupungille tulevan korvauksen yhteismäärä on päätöksen perusteella 830 722,20 euroa. Molempien vaalien osalta korvaukset suoritetaan vuoden 2019 kuluessa.

Päätösehdotus oli

Oikeusministeriön päätös 13.6.2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat