Keskusvaalilautakunta, kokous 5.6.2019

§ 61 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio europarlamenttivaaleissa 2019

TRE:8394/01.02.01/2018

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset -liitteen 5 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Kirsti Asunta.

Europarlamenttivaaleissa 2019 keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on osallistunut keskusvaalilautakunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi puheenjohtaja on vaalipäivänä kiertänyt äänestyspaikkoja ja ohjeistanut vaalilautakuntien toimintaa.

Esitetty palkkio on samansuuruinen kuin huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavaksi kertapalkkioksi vuonna 2019 toimitettujen europarlamenttivaalien osalta määrätään 1.800 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat