Keskusvaalilautakunta, kokous 5.6.2019

§ 59 Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret

TRE:3601/00.00.02/2019

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta. Europarlamenttivaaleissa 2019 kyseinen määräaika oli 24.5.2019 kello 19:00.

Niistä äänestyksistä, jotka on jätettävä huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja kuorineen.

Keskusvaalilautakunnalle on postin välityksellä saapunut 27.5.2019 yksi, 28.5.2019 kaksi, 31.5.2019 kymmenen ja 3.6.2019 yksi ennakkoäänestyksen lähetekuori. Äänestykset jätetään huomioon ottamatta (liitteet 1-14).

Todetaan, että yksi saapuneista lähetekuorista on annettu yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ja kyseessä on äänioikeusrekisteriin merkitty äänestys.

Päätösehdotus oli

Jätetään vaalilain 63 § 1 momentin nojalla huomioon ottamatta neljätoista kappaletta vuoden 2019 vaalien ennakkoäänestyksiä, koska äänestysten lähetekuoret ovat saapuneet lainkohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusta ei saa erikseen tehdä päätöksestä, joka koskee:

- Vaalilain 4 luvun mukaisia ehdokasasettelun viranomaistehtäviä (Vaalilaki 45 §)

- Vaalilain 5 luvun mukaista ennakkoäänestystä (Vaalilaki 66 §)

- Vaalilain 6 luvun mukaista vaalipäivän äänestystä (Vaalilaki 83 §)