Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 13.12.2018

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.