Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 13.12.2018

§ 28 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen pykälän 29 ajaksi asiantuntija Tuomas Rinteelle.