Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 30 Maahanmuuttajaneuvoston vuoden 2019 kokousajat ja teemat

TRE:723/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Marja Nyrhinen, p. 040 572 7932, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Marja Nyrhinen, p. 040 572 7932, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvoston työskentelytapana on ollut se, että kussakin kokouksessa on yksi teema, jota on käsitelty laajemmin. Maahanmuuttajaneuvosto on kokoontunut vuosittain kuusi kertaa, kolme kokousta on kevätkaudella ja kolme syyskaudella. On aika sopia kevään kalenterista ja teemoista. Kyseinen kevätkausi on tämän kokoonpanon viimeinen kausi. Uusi maahanmuuttajaneuvosto valittaneen loppukevään / alkukesän aikana.

Yhtenä kevään teemana on jo ennen kokousta tuotu esille uuden kansainvälisen osaamisen strategian esittely. Tämän strategian hyväksymisen jälkeen alkaa jälleen kotouttamisohjelman laatiminen, joka tulee tehdä kuluvan valtuustokauden aikana.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Marja Nyrhinen, Palvelupäällikkö

Kevään kokoukset pidetään seuraavasti:

7.2. klo 16.00, teemana kansainvälisen osaamisen strategian esittely

4.4. klo 16.00, teemana ___________________________________

23.5. klo 16.00, teemana ___________________________________

Päätös

Maahanmuuttajaneuvoston vuoden 2019 kokousajat ja teemat ovat:

7.2. klo 16.00 teemana kansainvälisen osaamisen strategian esittely

4.4. klo 16.00 teemana rikollisuuden syyt ja ennaltaehkäisy

23.5. klo 16.00 teemana maahanmuuttajajärjestöjen palveluntuottaminen

 

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, Näköala ravintola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)