Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 31 Muut esille tulevat asiat

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvostolle tiedoksi merkittävät muut asiat:

  • Ensi kevään eduskuntavaalit, järjestetään maahanmuuttajaneuvoston ja ehdokkaiden keskustelu entiseen malliin.
  • Rasisminvastainen viikko keväällä, toiminta on tällä hetkellä hiipunut.
  • Keväällä tulee 30 vuotta ensimmäisten kiintiöpakolaisten vastaanotosta Tampereella, tilaisuutta varten neuvostolta otetaan ideoita ja ehdotuksia vastaan.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi muut esille tulevat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)