Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 13.12.2018

§ 31 Muut esille tulevat asiat

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvostolle tiedoksi merkittävät muut asiat:

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi muut esille tulevat asiat.