Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 13.12.2018

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vadim Adel ja Raluca Cenan-Niemi (varalla Juri Hokkanen).