Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 18.2.2020

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.