Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 18.2.2020

§ 6 Muut esille tulevat asiat 

Perustelut

Muut esille tulevat asiat.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.