Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 18.2.2020

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Gürcan Ucan ja Alois Weimer.