Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 30 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

TRE:142/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Uuden maahanmuuttajaneuvoston nimityksen yhteydessä kaupunginhallitus jätti päättämättä eri hallinnonalojen pysyvät asiantuntijat. Maahanmuuttajaneuvosto voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet itse. Asiaa on nyt tiedosteltu eri hallintokunnista ja saatu ehdotukset seuraavasti:

Simonen Katja; Suunnittelija, Kasvatus ja opetuspalvelut

Heinämäki Anna-Kaisa; Kilpailukykyjohtaja Vetovoima ja edunvalvonta / Elinvoima ja kilpailukyky

Taru Herranen; palvelupäällikkö/ Hyvinvointipalvelut/psykososiaalisen tuen palvelut/aikuisten sosiaaliset palvelut,

Eeva Kaura; Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE,  museolehtori,

Kristiina Teiss; koulutuspäällikkö/TREDU, toisen asteen koulutus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Läsnäolo- ja puheoikeus Maahanmuuttajaneuvoston kokouksissa myönnetään suunnittelija Katja Simoselle, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle, palvelupäällikkö Taru Herraselle, museolehtori Eeva Kauraselle ja koulutuspäällikkö Kristiina Teissille sekä  tässä kokouksessa Kulttuuripääkaupunkihaku-tiimistä Emma Laurinollille ja Sanna Ponkalalle pykälässä 31.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Simonen Katja, Heinämäki Anna-Kaisa, Taru Herranen, Eeva Kauranen, Kristiina Teiss

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)