Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 13 Ajankohtaiset asiat

TRE:142/00.01.03/2019

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvostolle tiedoksi merkittävät muut asiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nyrhinen Marja, Koordinaattori

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.