Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.