Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 11 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttulalle pykälään teemakeskustelu: Rikollisuuden syyt ja ennaltaehkäisy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.