Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Mahmoud Machaal ja Margarita Niemi (varalle Valentina Savolainen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.