Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 12 Teemakeskustelu: Rikollisuuden syyt ja ennaltaehkäisy

TRE:142/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvosto on sopinut, että kunkin kokouksen yhteydessä keskustellaan yhdestä ennalta valitusta teemasta. Sen yhteydessä kuullaan myös neuvoston ulkopuolisia asiantuntijoita. Maahanmuuttajaneuvosto on valinnut huhtikuun kokouksen teemaksi "Rikollisuuden syyt ja ennaltaehkäisy". Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula alustaa kokouksessa turvallisuustyön kokonaisuudesta ja ajankohtaisista turvallisuushaasteista.

Turvallisuus luo pohjaa hyvinvoinnille ja toisaalta hyvinvointia ei voi olla ilman turvallisuutta. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden turvallisuutta osana hyvinvoinnin edistämistä.

Tampereen kaupungin tekemän turvallisuustyön tavoite on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnittelu on lähellä kahta muuta turvallisuutta edistävää paikallista yhteistoimintamuotoa - valmiutta ja varautumista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nyrhinen Marja, Koordinaattori

Merkitään keskustelu tiedoksi

Päätös

Merkittin tiedoksi käyty keskustelu:

• Jouni Perttula mainitsi mahdollisuudesta saada koordinoiva projektisuunnittelija mukaan, mutta ei luvannut
• Jouni Perttula pyysi neuvostolta osallisuutta ensi vuonna järjestettävään kyselyyn
• Jouni Perttula ehdotti syksyksi kokoukseen työpajaa, jossa keskitytään viiteen asiaan, joihin keskitetään voimavaroja
• Yhteistyötä tullaan tiivistämään

Kokouskäsittely

Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.