Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 6.6.2019

§ 19 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tampereen kaupunki kerää tietoa kaupunkilaisten kokemasta ja kaupungissa koetusta syrjinnästä.

Osana lakisääteisen yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämistä Tampereen kaupunki kerää tietoa kaupunkilaisten kokemasta ja kaupungissa koetusta syrjinnästä. Kyselyllä halutaan saada käsitys siitä millaisia syrjinnän kokemuksia Tampereella kohdataan. Kyselyn tuloksia hyödynnetään, kun laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille.

Kokemus syrjityksi tulemisesta on todellinen ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta merkittävä. Huono tai epätasa-arvoiselta tuntuva kohtelu ei kuitenkaan aina ole syrjintää.  Syrjintää on, jos henkilöä samassa tilanteessa kohdellaan huonommin kuin toisia vain jonkin henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi. Syrjintäkokemuksia aiheuttaviin tilanteisiin puuttumalla ja niitä ennakoimalla, voidaan lisätä ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.

Sähköiseen kyselyyn voi vastata 9.6.2019 mennessä osoitteessa:
https://player.myzef.com/tampere/ajax/?q=7764-TGpNrAJi

Sähköiseen kysely on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja somaliksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään tiedoksi.