Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 6.6.2019

§ 17 Teemakeskustelu: Maahanmuuttajajärjestöjen osallistaminen kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategian toteutukseen

TRE:142/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Nyrhinen Marja, Koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Marja Nyrhinen, koordinaattori, kansainvälisen osaamisen palvelut, puh. 040 572 7932, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Marja Nyrhinen, koordinaattori, kansainvälisen osaamisen palvelut, puh. 040 572 7932, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvosto on sopinut, että kunkin kokouksen yhteydessä keskustellaan yhdestä ennalta valitusta teemasta. Kauden viimeiseksi teemaksi on valittu maahanmuuttajajärjestöjen palveluntuottaminen.  Neuvoston esittelijä, kansainvälisen osaamisen päällikkö esittelee kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton ohjelmaluonnosta kokouksessa.

Kuluvan kevään aikana kaupunkiorganisaatiossa on valmisteltu uutta kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategista ohjelmaa.  Se on edennyt nyt päätöksentekoelinten päätösprosessiin. Suunnitellun aikataulun mukaan kaupunginhallitus käsitellee sen 24.6.   

Kaupunki näkee maahanmuuttajajärjestöt osana kansainvälistymisen edistämistä ja maahanmuuttajien integraatiota vahvistavaa ekosysteemiä. Kaupunki kutsuu erilaisten verkostojen ja tilaisuuksien kautta myös maahanmuuttajajärjestöjä mukaan kehittämään pitkäjänteisesti Tampereen kansainvälisten osaajien ja muiden maahanmuuttajien palveluita, joilla pyritään siihen, että tänne tulleet osaajat ja taitajat pysyvät seudun elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa hyödyttämässä. Tampereen kaupunki näkee siis maahanmuuttajajärjestöjen roolin erityisesti ns. pitovoiman edistämisessä, kun ne omalla toiminnallaan auttavat uusia tulijoita verkostoitumaan ja sitä kautta kiinnittymään paikalliseen yhteisöön.

Yhdistysten ja järjestöjen perustehtävä ei ole tuottaa voittoa, vaan toimia jonkun yhteisen yleensä jäsenistönsä määrittelemän hyvän edistämiseksi. Erilaisia palveluja tuotetaan yleensä jonkun muun toiminnan rahoittamiseksi. Mikäli maahanmuuttajajärjestöt ovat itse halukkaita tuottamaan palveluita (maksullisia tai ilman), jotka tukevat strategisessa ohjelmassa esitettyjä tavoitteita osana yhdistyksensä toimintaa, on järjestöillä hyvä olla mukana kansainvälisen osaamisen verkostoissa, tilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Kaupungin osaamisen palvelut julkaisevat jatkossa myös kuukausittaista uutiskirjettä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Keskustelu merkitään tiedoksi.


Käsiteltävät asiat