Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.