Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen päättäminen 

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.55.