Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Läsnäolijoiden toteaminen 

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (511 §, 28.8.2017) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.12.2019. Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Hannele Strömbergin.

Jäsen                                Varajäsen

Haavisto Jussi                   Sorva Valto

Liettyä Anna-Liisa              Kalliola Jarmo

Metsälä Jarmo                   Tulonen Heidi

Nevala Yrjö                        Lännenpää Mirko

Niemelä Kari                      Leppänen Marjut

Piitulainen Hannele            Silius-Haouari Nina

Pulakka Jukka                    Niemi Jari

Seppi Pirkko                      Männikkö Jaana

Strömberg Hannele           Tihveräinen Raimo

Vaara Pentti                       Kotalampi Katja

 

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnä olevat.

 

Päätös

Todettiin kokouksessa läsnä olevat: Kalliola Jarmo, Kotalampi Katja, Metsälä Jarmo, Nevala Yrjö, Niemelä Kari, Pulakka Jukka, Silius-Haouari Nina, Strömberg Hannele, Ojanen Olli-Pekka, Kautto Esko, Isotalo Matti, Toivonen Teemu-Taavetti, Kaján Veijo, Saarinen Ari, Heikkilä Jutta, Kurppa Krista ja Micklin Saija.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella 5.3.2018 aloittanut valmiuspäällikkö Ari Saarinen sekä pelastuslaitoksen suunnittelija Jutta Heikkilä ja taloussuunnittelija Krista Kurppa esittäytyivät.