Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Maakuntavalmistelun tilanne 

TRE:1761/00.01.02/2018

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta maakuntauudistus etenee aiemmin suunnitellulla tavalla. Kuluvan kevään aikana tarkentuu uuden maakunnan organisaatiorakenne ja näin muodoin myös pelastuslaitoksen asema siinä. Tarkoituksena on, että pelastuslaitos on liikelaitoksena ja siten omana kokonaisuutenaan maakuntaorganisaatiossa. Tämän hetken suunnittelu keskittyy konsernirakenteen viimeistelyyn sekä myös eri palveluprosessien kuvaukseen.

Valtakunnallisesti tärkein asia on mittavan lakipaketin tuleva käsittely eduskunnassa. Koko valmistelu tähtää siis siihen, että maakunnan väliaikaishallinto aloittaa 1.7. tänä vuonna ja näin ollen lakien hyväksyntä ennen sitä on välttämätöntä.
Pelastustoimen uudistushankkeen eteneminen sisäministeriössä on tiivistynyt palvelemaan maakuntamuutosta ja tämä tarkoittaa keskittymistä pelastustoimen valtakunnalliseen rakenteeseen sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun nivomiseen osaksi pelastuslaitosten tehtäviä.

Erittäin keskeisenä osana maakuntavalmistelua on niin sanotun JTS-prosessin simulointi huhtikuussa. Tämä tarkoittaa sekä sisäministeriön että valtionvarainministeriön kanssa käytäviä neuvotteluja, joissa kuvataan tulevaa talouden suunnitteluprosessia.

Pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksessa annetaan yksityiskohtaisempi selvitys maakuntauudistuksen nykyvaiheesta.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.