Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pirkanmaan pelastuslaitoksen kehittämistoiminta 

TRE:1818/09.05.00/2018

Perustelut

Toiminnan jatkuva arviointi ja suunnitelmallinen kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen luovat edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle ja organisaation muutos- ja reagointikyvylle. Kokouksessa esitellään pelastuslaitoksen kehittämistoimintaa.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.