Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilastot 

TRE:1818/09.05.00/2018

Perustelut

Vuoden 2017 tilastomerkinnät näyttävät, että pelastustoimen tehtävät Pirkanmaalla ovat hienoisessa laskussa, kun taas ensihoidon tehtävissä oli huomattava kasvu.

Tehtäviä oli kaikkiaan 57 534 (49 109 tehtävää vuonna 2016). Näistä ensihoidon tehtäviä oli 47 401, mikä on 8 842 tehtävää enemmän kuin edellisvuotena. Ensihoidon tehtävien määrän kasvuun vaikutti pelastuslaitoksen ensihoidon vastuualueiden laajeneminen (Akaa, Vesilahti ja osa Ylöjärveä).

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilastoja esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.