Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.3.2019

§ 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (511 §, 28.8.2017) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.12.2019.

Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Hannele Strömbergin.

Jäsen                                  Varajäsen

Haavisto Jussi                    Sorva Valto

Liettyä Anna-Liisa               Kalliola Jarmo

Metsälä Jarmo                    Tulonen Heidi

Nevala Yrjö                         Lännenpää Mirko

Niemelä Kari                       Leppänen Marjut

Piitulainen Hannele             Silius-Haouari Nina

Pulakka Jukka                     Niemi Jari

Seppi Pirkko                        Männikkö Jaana

Strömberg Hannele            Tihveräinen Raimo

Vaara Pentti                        Kotalampi Katja

 

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Tampereen kaupunginhallitus on valinnut (81 §, 25.2.2019) edesmenneen Hannele Strömbergin tilalle Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Raimo Tihveräisen. Tihveräisen varajäseneksi Tampereen kaupunginhallitus on valinnut Eija Murtolan.

 

 

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnä olevat.

Koska Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan sihteeri Esko Kautto on estynyt osallistumaan kokoukseen, pelastustoimen neuvottelukunta valitsee kokouksen sihteeriksi tekninen sihteeri Saija Micklinin.