Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.3.2019

§ 5 Maakuntavalmistelun tilanne

TRE:1761/00.01.02/2018

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta maakuntavalmistelu on ollut seurantavaiheessa ja odottaa koko muutoksen kokonaisratkaisua eduskunnasta. Näin on myös muun valmistelun osalta koko Pirkanmaan maakuntavalmistelussa, kuitenkin niin, että muutokseen palkattujen valmistelijoiden työsuhteet edelleen jatkuvat ja kokouksia pidetään harvennetulla aikataululla. Valtakunnallisesta tilanteesta on julkisuuteen kerrottu, että viimeinen mahdollinen asiaa koskeva eduskunnan käsittelypäivä olisi 26.3.2019 ja tämä edellyttää, että asia valiokunnista etenee viikon 11 alkuun mennessä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta valmistelutilanne on tällä hetkellä sellaisessa vaiheessa, että valmistelun eteneminen on luontevasti mahdollista mikäli lakipaketti hvyäksytään ja sellaisessa tapauksessa, että asian käsittely viivästyy seuraavalle hallituskaudelle, jatkuu pelastuslaitoksen toiminta nykyisellään. Maakuntasuunnittelussa mukana ollut pelastuslaitoksen taloussuunnittelija palaa huhtikuussa omiin tehtäviinsä ja muutenkin jatkotoimia arvioidaan kansallisen tilanteen edetessä.

Koska tilanne kokonaisuutena tullee ratkaisuun ennen neuvottelukunnan kokousta, annetaan tarkempi selvitys maakuntauudistuksesta kokouksessa.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.