Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.3.2019

§ 8 Pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen ja sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen yhteistyö

TRE:1818/09.05.00/2018

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus käynnistivät vuoden 2018 keväällä yhteisen tilanne- ja johtokeskushankkeen. Hankkeen tavoitteena on muodostaa eri viranomaisten yhteinen tilanne- ja johtokeskus Käpytiellä jo oleviin entisen hätäkeskuksen tiloihin. Kiinteistön tilat ja sen tekniset valmiudet tarjoavat erinomaiset valmiudet hankkeen tarkoituksiin. Suunniteltu järjestely mahdollistaa aiempaa paremmin ensihoidon ja pelastustoimen yhteisen tilannekuvan muodostamisen ja johtamisen, sekä valmiuden laajempaan viranomaisten poikkihallinnolliseen yhteistyöhön sekä päivittäistoiminnassa että häiriö- tai poikkeusoloissa.

Hankkeeseen osallistumisesta ovat kiinnostuneita myös Sosiaalihuollon sosiaalipäivystys ja Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö Tuomilogistiikka Oy, jotka molemmat ovat keskeisiä yhteistyötahoja päivittäistoiminnassa. Sosiaalipäivystyksen operatiivisen tilannekuvan ylläpitoa suunnitellaan toteutettavaksi yhteistyöalueen laajuisena. Tuomilogistiikka Oy järjestää ja välittää Pirkanmaalla hoitolaitosten välisiä kiireettömiä potilaskuljetuksia sekä kotiinkuljetuksia ambulansseilla.

Asiaa esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.