Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.3.2019

§ 7 Pelastuslaitoksen varautuminen laajamittaiseen maahantuloon

TRE:1818/09.05.00/2018

Perustelut

Laajamittaisessa maahantulossa on kyse tilanteesta, jossa vanhat ja uudet turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset lisämajoituspaikkoineen ovat täyttymässä, maahantulijoita saapuu jatkuvasti ja tulijoiden määrä on suurempi kuin maasta poistuvien. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti varautumissuunnitelmien tulisi kattaa 100 000 maahantulijan majoitus ja vastaanotto.

Laajamittaisen maahantulon riskiä lisääviä syitä voivat olla Venäjän taloudellisen ja/tai poliittisen tilanteen vaikeutuminen, suuronnettomuus Suomen lähialueella, vetovoimatekijöiden kasvaminen, muutokset yksittäisten EU:n jäsenmaiden turvapaikka-ja rajapolitiikassa, lisääntyvä globaali väestönkasvu ja kriisit (luonnonkatastrofit, epidemiat, syrjinnänuhrit, sodanuhrit, nälänhätä/ massaevakuoinnit, terrori-isku, säteily, etninen puhdistus).

Tampereen alueella tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Maahantulovarautumisessa on kuitenkin varauduttava myös huomattavasti suurempiin tulijamääriin, koska on nähtävissä useita laajamittaiseen maahantuloon liittyviä riskejä. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan Suomeen tulee lähivuosina n. 10 000 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2018 Suomesta turvapaikkaa on hakenut 1 500 ihmistä. Laajamittaisessa maahantulossa (20 000 - 100 000 turvapaikanhakijaa) Pirkanmaan tulee varautua vastaanottamaan noin 8 200 turvapaikanhakijaa.

Pirkanmaan alueellinen varautumissuunnitelma on tekeillä ELY-keskuksessa ja se tulee lausunnolle kevään 2019 aikana. Tampereen kaupungilla on oma laajamittaisen maahantulon varautumissuunnitelma. Muita toimenpiteitä laajamittaisen maahantulon varalle on aktiivinen tilanteenseuranta ja viranomaisten välisen yhteistyön sekä suunnitelmavalmiuden parantaminen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma ja sen liitteet ohjeistavat pelastuslaitoksen toiminnan laajamittaisen maahantulon tilanteessa Pirkanmaalla.

Neuvottelukunnan kokouksessa annetaan asiasta yksityiskohtaisempi selvitys.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.