Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.3.2019

§ 9 Toimintaraportointi 2/2019

TRE:1684/00.01.03/2017

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsenet ovat pelastusjohtaja, pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö, tiedotuspäällikkö, tekninen päällikkö, johtava palotarkastaja, palopäälliköt, valmiuspäällikkö, työsuojelupäällikkö sekä henkilöstön edustajana luottamusmies. Heille on vastuutettu pelastuslaitoksen eri toiminnot toimintasäännön ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Valmiussuunnittelun, onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen vastuualue, pelastustoiminnan vastuualue sekä ensihoitopalvelujen vastuualue raportoivat toiminnastaan kuukausittain. Raportit esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asiat tiedoksi.