Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Alueellinen riskiarvio 

TRE:7150/09.05.00/2018

Perustelut

Kansallinen riskiarvio laaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1313/2013/EU unionin pelastuspalvelumekanismista II luvun 6 artiklan perusteella. Päätöksen mukaan jokaisen EU-maan on kehitettävä riskiarviointeja kansallisella tai asianmukaisella paikallisella tasolla ja annettava komissiolle yhteenveto niiden keskeisistä osista viimeistään 22. päivänä joulukuuta 2015 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.

Ensimmäinen kyseisen päätöksen mukainen riskiarvio laadittiin vuonna 2015. Sisäministeriö on käynnistänyt kansallisen riskiarvion päivitystyön 1.11.2017 ja tavoitteena on, että kansallinen riskiarvio valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kansallisen riskiarvion lisäksi tällä päivityskierroksella valmistellaan alueelliset riskiarviot. Alueellisen tason riskiarviossa on tarkoituksena keskittyä sellaisiin alueellisesti merkittäviin riskeihin, joiden hallitseminen edellyttää normaalista poikkeavaa toimintaa ja joiden vaikutukset alueellisella tasolla toteutuessaan aiheuttavat merkittäviä alueellisia vaikutuksia. Alueellisten riskiarvioiden tavoitteellinen valmistumisaikataulu on 30.11.2018 mennessä.

Alueellinen riskiarvio valmistellaan pelastuslaitosalueittain pelastuslaitoksen ja aluehallintoviraston johdolla. Alueellinen riskiarvio laaditaan poikkihallinnollisesti ja maakuntavalmistelu kytketään mukaan riskiarviotyöhön.

Pirkanmaan pelastuslaitos on käynnistänyt alueellisen riskienarvioinnin päivityksen. Pirkanmaan valmiustoimikunta toimii alueellisen riskiarvion valmistelun ohjausryhmänä. Alueellisen riskiarvion valmistelee ohjausryhmän nimeämä työryhmä.

Alueellista riskiarviota esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:


Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.