Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:


Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.