Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen päättäminen 

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.09.