Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Läsnäolijoiden toteaminen 

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (511 §, 28.8.2017) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.12.2019.
Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Hannele Strömbergin.


Jäsen                          Varajäsen
Haavisto Jussi             Sorva Valto
Liettyä Anna-Liisa        Kalliola Jarmo
Metsälä Jarmo             Tulonen Heidi
Nevala Yrjö                  Lännenpää Mirko
Niemelä Kari                Leppänen Marjut
Piitulainen Hannele      Silius-Haouari Nina
Pulakka Jukka              Niemi Jari
Seppi Pirkko                 Männikkö Jaana
Strömberg Hannele      Tihveräinen Raimo
Vaara Pentti                  Kotalampi Katja

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:


Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnä olevat.

 

Päätös

Todettiin kokouksessa läsnä olevat: Kalliola Jarmo, Metsälä Jarmo, Nevala Yrjö, Niemelä Kari, Pulakka Jukka, Seppi Pirkko, Silius-Haouari Nina, Tihveräinen Raimo, Vaara Pentti, Ojanen Olli-Pekka, Kautto Esko, Isotalo Matti, Toivonen Teemu-Taavetti, Ojala Miia, Paunila Jyrki ja Micklin Saija.