Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Maakuntavalmistelun tilanne 

TRE:1761/00.01.02/2018

Perustelut

Pirkanmaalla maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu pääosin aiempaa aikataulutusta noudattaen. Kuitenkin siten, että nyt valmistelussa palkattuna olevan henkilöstön työsuhteita jatkettaisiin maaliskuun loppuun 2019 asti. Tämä siitä syystä, että valtakunnallinen valmistelu, lähinnä eduskunnassa, on edelleen kesken ja varmuutta lakien käsittelystä tämän vuoden puolella ei vielä ole. Viime aikaisissa keskusteluissa on tullut esille mahdollisuus lakien käsittelyyn alkuvuodesta 2019, joka tarkoittaisin muun muassa maakuntavaalien siirtymistä toukokuusta syksyyn 2019. Maakuntauudistuksen johdon mukaan tämä ei sinänsä aiheuta uuden maakunnan valmistelussa ongelmaa vaan maakunnan aloitus voidaan edelleen toimeenpanna vuoden 2021 alusta.

Pirkanmaalainen valmistelu on pääosin keskittynyt sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuteen, johon myös uudistuksen pääasiallinen suunnitteluresurssi on kohdennettu. Valtakunnallisesti mitattuna on Pirkanmaan maakuntauudistus edennyt muihin maakuntiin nähden kärkitahtia ja valmistelu on kaikilla osa-alueilla annetun ohjeistuksen mukaisessa aikataulussa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella uudistuksen valmistelutyö on keskittynyt lähinnä uuden maakunnan valmiussuunnittelun hahmottamiseen ja varsinainen "pelastustoimen ja varautumisen" -työryhmä ei ole syksyn aikana kokoontunut. Muuta muutostyötä, joka liittyy lähinnä hallinnon eri tietopyyntöjen toteuttamiseen, on tehty virkamiestyönä.

Tarkempi selvitys maakuntauudistuksen kokonaistilanteesta annetaan kokouksessa.

 

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:


Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.