Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tampereen kaupungin esimiesarviointi 2018 

TRE:7149/00.01.03/2018

Perustelut

Vuoden 2018 esimiesarviointi toteutettiin Tampereen kaupungin yksiköissä syys-lokakuun vaihteessa. Esimiesarviointiin kuului esimiesten itsearviointi, oman esimiehen arvio sekä alaisten arviot. Tarkoituksena on saada arvio Tampereen kaupungin johtamisen osaamisvaatimusten toteutumisesta. Arvioitavia osaamisvaatimuksia ovat strateginen johtaminen, tuloshakuisuus, asiakaskeskeisyys, kumppanuuksien johtaminen, valmentava jämäkkä johtaminen ja uudistumisen johtaminen. Arviointiasteikkona on numeerinen arvio 1-4, jossa yksi on heikosti ja neljä erittäin hyvin. Vaihtoehtona oli myös en osaa sanoa. Tuloksia tarkastellaan keskiarvoina, jossa pienin mahdollinen arvo on yksi ja suurin mahdollinen arvo on neljä.

Esimiehille on toimitettu yhteenveto omasta osuudesta. Siinä on näkyvillä esimiehen ja alaisten arvio yhdistettynä sekä oma itsearviointi erikseen. Tuloksia on hyvä hyödyntää tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Arviointiin lähetettyjen kutsujen määrä ei ole sama kuin arviointikutsun saaneiden henkilöiden määrä. Osa esimiehistä sai useampia arviointiin liittyviä kutsuja, jos heillä oli useampia arvioitavia esimiehiä alaisina.

Koko kyselyn vastaajien määrä oli 7476 ja vastausprosentti 45. Pelastuslaitoksen vastaajia oli 428 ja vastausprosentti 52. Itsearvioinnissa oli vastausprosentti 72 sekä koko kaupungin aineistossa, että pelastuslaitoksella.

Esimiesarvioinnit olivat koko kaupungin tasolla hyviä. Pelastuslaitoksen arvioinnin osa-alueiden keskiarvot olivat hieman Tampereen kaupungin arviointeja korkeammat ja niissä painottui valmentavan jämäkän johtamisen osa-alue. Strategisen johtamisen osa-alue oli hieman kaupungin keskiarvoa alhaisempi.

Esimiesarvioinnin tuloksia esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

 

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:


Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.