Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 15.11.2018

§ 41 Toimintaraportointi 10/2018

TRE:1684/00.01.03/2017

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsenet ovat pelastusjohtaja, pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö, tiedotuspäällikkö, tekninen päällikkö, johtava palotarkastaja, palopäälliköt, valmiuspäällikkö sekä
henkilöstön edustajana luottamusmies. Heille on vastuutettu pelastuslaitoksen eri toiminnot toimintasäännön ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.


Valmiussuunnittelun, onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen vastuualue, pelastustoiminnan vastuualue sekä ensihoitopalvelujen vastuualue raportoivat toiminnastaan kuukausittain. Raportit esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:


Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asiat tiedoksi.