Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 17.3.2020

§ 2 Läsnäolijoiden toteaminen 

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (§ 13, 13.1.2020) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.5.2021.

Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Raimo Tihveräisen.

Jäsen                                        Varajäsen

Haavisto Jussi                           Sorva Valto

Liettyä Anna-Liisa                      Kalliola Jarmo

Metsälä Jarmo                           Tulonen Heidi

Nevala Yrjö                                Lännenpää Mirko

Niemelä Kari                              Leppänen Marjut

Piitulainen Hannele                    Silius-Haouari Nina

Pulakka Jukka                            Niemi Jari

Seppi Pirkko                               Männikkö Jaana

Tihveräinen Raimo                     Murtola Eija

Vaara Pentti                               Kotalampi Katja

 

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnäolevat.