Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 17.3.2020

§ 10 Muut esille tulevat asiat 

TRE:1855/00.01.00/2020

Perustelut

1. Ajankohtaista influessaepidemiasta ja pelastuslaitoksen varautumisesta siihen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa sekä alueellisessa riskikartoituksessa on nyt esillä olevan koronaviruksen aiheuttaman influenssaepidemian kaltaisiin tilanteisiin varauduttu. Pelastuslaitoksen varautumisessa on pääsääntöisesti kaksi linjaa, joista toinen on työtehtäviin liittyvä suojautuminen ja toinen toimintavalmiuden ylläpito. Pelastuslaitos toimii kiinteässä yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja sen ensihoidon kanssa ja yhteistä tilannekuvaa päivitetään jatkuvasti. Henkilökunnan informointi asianmukaisesti liittyy oleellisena osana varautumiseen ja tässä henkilökunnalla tarkoitetaan myös sopimuspalokuntia.

Tarkempi ajankohtaiskatsaus esityksineen tehdään kokouksessa.

 

2. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

1. Asia merkitään tiedoksi.

2. Asia merkitään tiedoksi.