Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 17.3.2020

§ 7 Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2020 - 2021 

TRE:5248/00.01.02/2017

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitos on loppuvuoden 2019 aikana valmistellut pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2020 - 2021. Valmisteluprosessiin, joka tässä tapauksessa on palvelutason päivittäminen, on sisältynyt Pirkanmaan riskiarvion päivitys, uusiutuneen paloasemaverkoston huomioon ottaminen ja yli päätään uuden tyyppisten riskien uhkakuvan ajanmukaistaminen. Palvelutasopäätöksen käsittelyyn kuuluu kuntien kuuleminen, joka on suoritettu vuoden 2019 lopussa. Valmisteluprosessiin liittyy edelleen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston informointi ja kuuleminen, mikä on tehty paitsi vuoden 2019 aikana myös tammikuussa 2020. Aluehallintovirasto on antanut palvelutasopäätöksestä myönteisen kannanoton ja heitä informoidaan kevään 2020 aikana paloasemaverkoston kehittämissuunnittelusta. Tampereen kaupunginhallitus on päättänyt pelastustoimen palvelutasosta kokouksessaan 27.1.2020. Nyt käsillä oleva palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2021 loppuun, mikä tarkoittaa sitä, että seuraavaa valtuustokautta koskevan palvelutasopäätöksen valmistelu alkaa kyseisen vuoden keväällä.

Asiaa esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.