Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 8.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.19.