Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 8.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Läsnäolijoiden toteaminen

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (511 §, 28.8.2017) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.12.2019. Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Hannele Strömbergin.

Jäsen                           Varajäsen
Haavisto Jussi             Sorva Valto
Liettyä Anna-Liisa       Kalliola Jarmo
Metsälä Jarmo            Tulonen Heidi
Nevala Yrjö                 Lännenpää Mirko
Niemelä Kari               Leppänen Marjut
Piitulainen Hannele    Silius-Haouari Nina
Pulakka Jukka             Niemi Jari
Seppi Pirkko                Männikkö Jaana
Strömberg Hannele    Tihveräinen Raimo
Vaara Pentti                 Kotalampi Katja

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnäolevat.

Päätös

Todettiin kokouksessa läsnä olevat: Haavisto Jussi, Kalliola Jarmo, Metsälä Jarmo, Nevala Yrjö, Niemelä Kari, Piitulainen Hannele, Pulakka Jukka, Seppi Pirkko, Strömberg Hannele, Vaara Pentti, Ojanen Olli-Pekka, Kautto Esko, Isotalo Matti, Mutikainen Pekka, Ojala Miia, Kaján Veijo, Micklin Saija